Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Schade, ongelukken, medische fouten… Het komt nogal eens voor dat u iemand aansprakelijk stelt voor een ‘fout’. En het kan ook voorkomen dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld. Dan moet er snel een specialist op het gebied van aansprakelijkheid worden ingeschakeld.

Op het bijzondere gebied van letselschade (na een ongeluk of als gevolg van een medische misser) gaat het om lastige -vaak emotionele- zaken, waarin medische en juridische aspecten samen een rol spelen bij de bepaling van de schade en de mogelijke vergoeding daarvan. Soms moet ook een tuchtprocedure tegen de behandelaar worden gestart.

De (letsel)schadepraktijk, en het verzekeringsrecht dat daarbij hoort, is een ingewikkeld juridisch terrein. Vaak zijn er grote financiële belangen mee gemoeid, bijvoorbeeld door verlies aan inkomen, schade aan het lichaam of andere omvangrijke schade. Vaak kan in deze zaken worden onderhandeld. Het vergt inzicht en geduld om uw belangen daarin goed te behartigen.