Arbeidsrecht

Zowel werkgevers als werknemers worden door onze advocaten bijgestaan op het gebied van arbeidsrecht. Daarbij kunt u onder meer denken aan ontslagrecht (waaronder ontslag op staande voet), re-integratie bij ziekte, het redigeren van concurrentiebedingen en het redigeren van arbeidscontracten en arbeidsreglementen. Vanwege de specialistische kennis van het arbeidsrecht en de jarenlange ervaring met procedures bij de kantonrechter en bij de ontslagcommissie van het UWV is Liebrand Ruijs advocaten in staat om u adequaat te adviseren en waar mogelijk te behoeden voor de juridische valkuilen bij ontslag.