Advocaat bestuursrecht

Heeft u een geschil met de overheid? En wilt u graag een advocaat bestuursrecht inschakelen? Om u juridisch bij te staan (in een procedure)? Liebrand Ruijs advocaten heeft in de persoon van Mr. Sander Derksen een bestuursrechtadvocaat. Hij staat u graag bij.

Onderwerpen binnen het bestuursrecht

Bestuursrecht is een breed rechtsgebied. Het bestuursrecht regelt namelijk de rechtsverhoudingen tussen overheid en burgers en geschillen die ontstaan zijn naar aanleiding van genomen besluiten. Er zijn diverse onderwerpen die binnen dit rechtsgebied vallen, zoals:

  • Vergunningen, zoals bouwvergunningen, omgevingsvergunningen, verblijfsvergunningen, horecavergunningen
  • Omgevingsrecht
  • Handhaving, zoals bestuurlijke boete, last onder bestuursdwang en last onder dwangsom.
  • Toeslagen
  • Schadevergoedingen
  • WMO aanvragen
  • Persoonsgebonden budget
  • Planschade
  • Belastingen

Regio Eindhoven – Den Bosch – Oss

Liebrand Ruijs Advocaten is gevestigd in Oss en Schaijk. Vanuit deze kantoren worden veelal klanten uit de regio Eindhoven, Den Bosch en Oss bediend. Wilt u graag snel om de tafel zitten met onze advocaat bestuursrecht? Het feit dat we in de regio actief zijn zorgt ervoor dat we binnen 30 minuten met elkaar aan de tafel zitten.

Advies nodig of procederen?

Binnen Liebrand Ruijs Advocaten is Sander Derksen de advocaat op het gebied van bestuursrecht. Mr. Sander Derksen kan u op verschillende manieren bijstaan. Hij kan u adviseren over genomen besluiten van overheidsorganen (Rijksoverheid, Provincie, Gemeente, Waterschappen, etc) en waar nodig kan hij procederen tegen de overheid. U kunt Sander telefonisch op 0412-614 464 of 06 – 151 787 35