Bestuursrecht

Bestuursrecht regelt de rechtsverhouding tussen overheid en burgers en geschillen die ontstaan naar aanleiding van genomen besluiten. Liebrand Ruijs advocaten adviseert over deze besluiten en waar nodig wordt er geprocedeerd tegen de overheid (Gemeente, Rijksoverheid, Provincie, waterschappen, etc.).

Wij houden ons bezig met:

– algemene vraagstukken van bestuursrecht;

– zorgvuldige besluitvorming;

– vergunningen;

– openbaarheid van bestuur;

– telecommunicatie;

– de energiesector;

– onderwijs;

– sociale zekerheid;

– wet Bibob;