Advocaat bestuursrecht

Heeft u een onderneming? Bent u ‘gewoon’ burger of werkt u voor een instelling? De kans is groot dat u vroeg of laat te maken krijgt met een besluit waar u het niet mee eens bent. Misschien wordt uw omgevingsvergunning geweigerd, of krijgt u de subsidie niet? Dit zijn situaties die wij bij Liebrand Ruijs dagelijks meemaken.

Heeft u een geschil met de overheid en wilt u graag een advocaat bestuursrecht inschakelen? Om u juridisch bij te staan (in een procedure)? Liebrand Ruijs advocaten heeft in de persoon van Mr. Sander Derksen een bestuursrechtadvocaat. Hij staat u graag bij.

Onderwerpen binnen het bestuursrecht

Bestuursrecht is een breed rechtsgebied. Ook wel administratief recht genoemd. Het bestuursrecht regelt namelijk de rechtsverhoudingen tussen overheid en burgers en geschillen die ontstaan zijn naar aanleiding van genomen besluiten. Kortom in het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Er zijn diverse onderwerpen die binnen dit rechtsgebied vallen, zoals:

  • Vergunningen, zoals bouwvergunningen, omgevingsvergunningen, verblijfsvergunningen, horecavergunningen
  • Omgevingsrecht
  • Handhaving, zoals bestuurlijke boete, last onder bestuursdwang en last onder dwangsom.
  • Toeslagen
  • Schadevergoedingen
  • Planschade
  • Belastingen

Regio Eindhoven – Den Bosch – Oss

Liebrand Ruijs Advocaten is gevestigd in Oss en Schaijk. Vanuit deze kantoren worden veelal klanten uit de regio Eindhoven, Den Bosch en Oss bediend. Wilt u graag snel om de tafel zitten met onze advocaat bestuursrecht? Het feit dat we in de regio actief zijn zorgt ervoor dat we binnen 30 minuten met elkaar aan de tafel zitten.

Advies nodig of procederen?

Binnen Liebrand Ruijs Advocaten is Sander Derksen de advocaat op het gebied van bestuursrecht. Mr. Sander Derksen kan u op verschillende manieren bijstaan. Hij kan u adviseren over genomen besluiten van overheidsorganen (Rijksoverheid, Provincie, Gemeente, Waterschappen, etc) en waar nodig kan hij procederen tegen de overheid. U kunt Sander telefonisch op 0412-614 464 of 06 – 151 787 35