Belastingaanslag of boete

Bent u het niet eens met een belastingaanslag of opgelegde boete? En is uw bezwaar afgewezen? Dan wilt u misschien wel een belastingzaak beginnen. Als dit het geval is dan
staat Mr. Sander Derksen, advocaat bestuursrecht, u graag bij.

Diverse type belastingen

We kennen diverse type belastingen die onderverdeeld zijn in rijksbelastingen en lokale belastingen. Hieronder staan ze, opgesplitst per type belasting, opgesomd:

 • Rijksbelastingen
  • inkomstenbelasting
  • loonbelastingen
  • inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet
  • vennootschapsbelasting
  • erfbelasting
  • omzetbelasting
  • motorrijtuigenbelasting
  • bpm
  • accijnzen
 • Lokale belastingen
  • waardering onroerende zaken (WOZ)
  • onroerendezaakbelastingen (OZB)
  • parkeerbelasting
  • waterschapsbelasting

In beroep gaan, wij staan u graag bij

Op het moment dat u in beroep wilt gaan dan komt er veel op u af. Wij staan u graag bij tijdens de mogelijke beroepsprocedure. Deze bestaat uit een aantal stappen:

 1. Indienen van een beroepschrift
 2. Reactie van het bestuursorgaan
 3. Het aanleveren van aanvullende stukken
 4. De zitting
 5. De uitspraak
 6. Eventueel het hoger beroep en cassatie

De totale procedure duurt minimaal 3 maanden. En op het moment dat u in beroep wilt gaan tegen de uitspraak dan is de procedure langer dan 1 jaar.

Mr. Sander Derksen, bestuursrechtadvocaat

Binnen Liebrand Ruijs Advocaten is Sander Derksen de advocaat op het gebied van bestuursrecht. Hij staat klaar om u juridisch te ondersteunen. Zoals gezegd kan dit op diverse manieren: in de vorm van advies maar uiteraard hoort procederen ook tot de mogelijkheden. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-15178735 of per mail: sderksen@liebrandruijsadvocaten.nl.