Compliance in de zorg

Voldoen aan wet- en regelgeving is een verplichting en noodzaak voor zorginstellingen.  Van kwaliteitseisen tot brandveiligheid van privacy tot contracteisen van de zorgverzekeraar. Het houdt echter niet op bij wet- en regelgeving alleen: bewustwording, integriteit en bovenal het kunnen verantwoorden van keuzes aan cliënten, toezichthouders en andere stakeholders. Liebrand Ruijs advocaten adviseert en begeleidt het inrichten van het Compliance systeem, bewustwording van medewerkers en het Compliance-proof maken en houden van de instelling.

Wij houden ons bezig met:

– doorlichten van de instelling;

– opzetten Compliance systeem;

– bewustwording;

– inzet externe Compliance Officer;

– opleiden interne Compliance functionaris;

– contacten toezichthouders;

– kwaliteit van zorg;

– privacy ( GDPR; NEN 7510 );

– mededinging;

– integriteit.