Contractenrecht

Iedere ondernemer heeft te maken met de nodige contracten. Er worden afspraken gemaakt met leveranciers, klanten, handels- en zakenpartners. Vaak lijken afspraken op het eerste oog duidelijk maar ontstaat er na verloop van tijd toch een geschil. Bijvoorbeeld als gemaakte afspraken niet worden nageleefd of als een gemaakte afspraak door partijen verschillend wordt geïnterpreteerd. Achteraf blijken gemaakte afspraken dan vaak toch niet zo duidelijk of blijken risico’s niet goed afgedekt.

Liebrand Ruijs advocaten heeft gedegen kennis van uiteenlopende contracten. Zij kan u adviseren en begeleiden bij de onderhandelingen en de totstandkoming van contracten, de beëindiging daarvan of voor u procederen als er geschillen uit het contract voortvloeien.

Bovendien kunt bij Liebrand Ruijs advocaten terecht voor het opstellen en beoordelen van de door u benodigde contracten. Voorbeelden zijn:

  • Koopovereenkomsten;
  • Overeenkomsten van geldlening;
  • Overeenkomsten van aanneming van werk;
  • Overeenkomsten van opdracht;
  • Franchiseovereenkomsten;
  • Samenwerkingsovereenkomsten;
  • Zorgovereenkomsten etc.
  • Internationale contracten

Sluit u vele contracten van eenzelfde soort, dan kan het verstandig zijn om algemene voorwaarden te gaan gebruiken. Liebrand Ruijs advocaten kan deze voor uw onderneming opstellen. Wanneer u al enige tijd algemene voorwaarden gebruikt, dan is raadzaam om deze af en toe te laten beoordelen. Niet alleen kan de wetgeving zijn veranderd of aangescherpt, maar ook uw business kan ondertussen veranderingen hebben ondergaan. Dit kan andere risico’s met zich meebrengen. Met een goede aansprakelijkheidsverzekering en op uw onderneming toegesneden algemene voorwaarden, kunt u die risico’s aanzienlijk beperken.