De koek is op. Over de kerst en de echtscheiding

De kerst is voorbij en de kerstboom is opgeruimd. Tijd voor nieuwe voornemens en een nieuwe start! Dat is wat waarschijnlijk veel mensen na de feestdagen denken. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat jaarlijks zo’n 33.000 huwelijken worden ontbonden door een echtscheiding, na een huwelijk van gemiddeld 15 jaar. Het gaat daarmee om meer dan 1 op de 3 huwelijken dat stuk loopt. In 2017 scheidden vrouwen gemiddeld op de leeftijd van 44,2 jaar. Voor mannen was de gemiddelde leeftijd 47,4 jaar.

Het is gebleken dat advocatenkantoren met name in de periode na de kerst en de zomervakantie een piek zien in het aantal verzoeken tot echtscheiding. De relatie blijkt vaak al langer niet goed en met kerst barst de spreekwoordelijke bom. Vakanties zijn al geboekt, men denkt dat door de feestdagen de problemen worden opgelost of men houdt zich groot voor de kinderen. De stress van de feestdagen werkt hier niet op een positieve manier aan mee.

Men realiseert zich vaak niet wat er allemaal bij een echtscheiding komt kijken. Zo wordt gedacht dat een scheiding ‘wel even’ geregeld wordt, terwijl er vaak maanden of soms wel jaren overheen kunnen gaan, voordat de daadwerkelijke scheiding wordt uitgesproken door de rechter. Wie heeft recht op de (koop)woning? Is er recht op partneralimentatie en welke andere financiële aspecten komen er nog bij kijken? En hoe zit het met kinderalimentatie en de zorg voor de kinderen? Wanneer er minderjarige kinderen in het spel zijn, dienen ook daarvoor afspraken gemaakt te worden. Deze afspraken dienen te worden vastgelegd in een ouderschapsplan dat met het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend.

Procedure

Een echtscheidingsprocedure verloopt altijd via de rechtbank. Voor een dergelijke procedure bent u verplicht een advocaat in te schakelen; scheiden zonder advocaat kan dus niet. Er zijn twee manieren waarop u kunt scheiden: op gezamenlijk verzoek of op eenzijdig verzoek.

Bent u nog ‘on speaking terms’, dan kan een echtscheiding sneller en gemakkelijker afgerond worden. Onder begeleiding van een mediator of advocaat kunnen afspraken gemaakt worden die voor beide partijen acceptabel zijn. De advocaat kan het verzoek tot echtscheiding met de gemaakte afspraken indienen bij de rechtbank en deze zal dan uitspraak doen. De rechtbank legt de gemaakte afspraken vast in een schriftelijke uitspraak, de echtscheidingsbeschikking genoemd.

Komt u er samen niet (meer) uit? Dan ligt een echtscheiding op eenzijdig verzoek meer voor de hand. U heeft dan beiden een eigen advocaat die uw belangen zal behartigen. Omdat u het over bepaalde punten niet eens kan worden, zal de rechter hier een beslissing over nemen. Dergelijke procedures nemen vaak meer tijd in beslag, doordat er doorgaans over en weer verweer zal worden gevoerd op elkaars standpunten.

Voorlopige voorziening

Omdat procedures lang kunnen duren, is het mogelijk om een zogenoemde voorlopige voorziening aan te vragen, bijvoorbeeld voor een zorg- en contactregeling voor de kinderen. De rechter treft dan een tijdelijke regeling die geldt zolang de echtscheidingsprocedure loopt en er nog geen definitieve regeling is vastgesteld.

Definitief gescheiden

Hoewel de scheiding pas op een later tijdstip definitief is, ontstaat de ontbinding van de gemeenschap op het moment dat een echtscheidingsprocedure is gestart. Dit houdt in dat vanaf dat moment uw vermogen gescheiden is; inkomsten en schulden vallen dan niet meer in een eventuele gemeenschap.

De echtscheiding is pas officieel op het moment dat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken en deze beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Dit dient te gebeuren binnen 6 maanden na datum van de beschikking in de gemeente waar u getrouwd bent. Gebeurt dit niet, dan verliest de beschikking zijn rechtskracht en wordt het huwelijk niet ontbonden.

Denkt u aan scheiden en wilt u meer informatie? Bel dan naar 0412-614464 en vraag naar een van onze specialisten.

Graag adviseer en ondersteun ik u verder op het gebied van personen- en familierecht. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.