HELP, MIJN KWEKERIJ IS OPGROLD. EN WAT NU? (1)

Strafrecht en Drugs

De politie valt met man en macht een pand binnen. Binnen treffen ze warmtelampen, weegschalen, koolstoffilters en ventilatoren aan. Bovendien staan er honderden hennepplanten, die kortgeleden zijn geoogst. Enkel de restjes op de grond getuigen van een grootschalige kwekerij.

De politie komt in actie bij vermoedens van een hennepkwekerij. Zij is degene die de kwekerij ontmantelt en het strafrechtelijk proces in gang zet. Maar hoe verloopt dit dan? Allereerst wordt beoordeeld of er sprake is van een bedrijfsmatige kwekerij of een kwekerij voor eigen gebruik. Deze laatste valt namelijk onder het gedoogbeleid, terwijl voor de bedrijfsmatige kwekerij een vervolging op grond van de Opiumwet zal volgen.

De politie zal de verdachte uitnodigen voor een verhoor op het politiebureau. Het is raadzaam om bij zo’n verhoor bijstand te krijgen van een advocaat. De advocaat kan adviseren en er op toezien dat het verhoor naar behoren verloopt. Wanneer de politie voldoende aanleiding hiervoor ziet, zal zij de zaak doorzetten naar het Openbaar Ministerie. Het openbaar ministerie zal uitgebreid onderzoek gaan doen en een beslissing nemen om de verdachte wel of niet te vervolgen. In de meeste gevallen zal de Officier van Justitie de verdachte dagvaarden. Dit betekent dat de verdachte bij de rechtbank moet verschijnen.

Vaak blijft het niet alleen bij een verdenking van bijvoorbeeld het telen of verhandelen, maar zal ook diefstal van elektriciteit en, onder bepaalde omstandigheden, ook deelname aan een criminele organisatie ten laste worden gelegd. Bovendien hangt de verdachte ook nog de pluk-ze maatregel, ofwel de ontnemingsprocedure, boven het hoofd.

Pluk-ze maatregel

De Officier van Justitie  gaat er vanuit dat er veel geld kan worden verdiend met het kweken van hennep en zal in een strafzaak eisen dat het verdiende geld aan de staat moet worden betaald. Dit wordt gedaan op basis van een schatting. Zo wordt er gekeken wat een plant gemiddeld oplevert, hoeveel planten er zijn en hoeveel oogsten er (naar schatting) zijn geweest. Bovendien wordt gekeken naar de huidige straatwaarde van de drugs. Al met al kan dit oplopen tot wel duizenden euro’s, die, in het geval van een veroordeling, moeten worden terugbetaald. Dit volgt naast de opgelegde taakstraf  of gevangenisstraf, die wel kan oplopen tot 6 jaar.

Heb je van de politie een uitnodiging ontvangen om te worden gehoord? Neem dan zo snel mogelijk contact op via 0412 – 614464 en laat onze advocaten u adviseren.

In de volgende blog wordt ingegaan op de sluiting van een drugspand door de burgemeester.

Graag adviseer en ondersteun ik u verder op het gebied van strafrecht. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.