• advocaat erfrecht

Erfrecht

Er is één absolute zekerheid in het leven; iedereen zal op enig moment overlijden. Als een testament is gemaakt, dan is dat een belangrijk document voor de nabestaanden. Maar was als er geen testament is gemaakt? Er ontstaan steeds vaker geschillen over nalatenschappen,  enz.. De advocaten van Liebrand Ruijs kunnen u in dit soort geschillen bijstaan.

Om u ook in erfzaken op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen bijstaan, volgt mr. Bertine Ruijs de specialisatieopleiding erfrecht bij IMFO, het opleidingsinstituut van de vFAS.

Mr. Ruijs zal, mede gelet op haar achtergrond als mediator, bij de behandeling van erfrechtelijke geschillen ook de familierelatie niet uit het oog verliezen.