• advocaat erfrecht

Erfrecht

Er is één absolute zekerheid in het leven; iedereen zal op enig moment overlijden. Als een testament is gemaakt, dan is dat een belangrijk document voor de nabestaanden. Maar was als er geen testament is gemaakt? Er ontstaan steeds vaker geschillen over nalatenschappen. De advocaten van Liebrand Ruijs kunnen u in dit soort geschillen bijstaan.

U kunt dan denken aan (geschillen over) de volgende onderwerpen:

 • Wettelijke verdeling / ouderlijke boedelverdeling;
 • boedelbeschrijving
 • legitieme portie;
 • wilsrechten;
 • vruchtgebruik;
 • schulden van de nalatenschap;
 • vereffening of benoeming van een vereffenaar;
 • ontslag van de executeur;
 • verdeling van de nalatenschap;
 • verzwijgen van goederen van de nalatenschap;
 • vernietiging van het testament.

Om u ook in erfzaken op een zo hoog mogelijk niveau te kunnen bijstaan, volgt mr. Bertine Ruijs de specialisatieopleiding erfrecht bij IMFO, het opleidingsinstituut van de vFAS.

Mr. Ruijs zal, mede gelet op haar achtergrond als mediator, bij de behandeling van erfrechtelijke geschillen ook de familierelatie niet uit het oog verliezen.