Forfaitaire of werkelijke woonlasten bij kinderalimentatie?

Tot 1 april 2013, werd voor de berekening van de draagkracht voor kinderalimentatie voor beide ouders gerekend met hun werkelijke woonlasten. Ook voor de partneralimentatie gold dit, en is dit nog steeds het geval. Per 1 april 2013 zijn er nieuwe richtlijnen voor de kinderalimentatie ingevoerd. Vanaf dat moment wordt voor de berekening van kinderalimentatie niet gerekend met de werkelijke woonlast, maar met een forfait dat 30% bedraagt van het netto besteedbaar inkomen van ieder van de ouders.

In de praktijk kan dat leiden tot onredelijke uitkomsten. Zo kan een daadwerkelijke woonlast veel lager zijn dan het forfait, waardoor de draagkracht en daarmee de kinderalimentatie aanmerkelijk lager uitkomt, doordat met het forfait wordt gerekend. Anderzijds kan iemand een werkelijke woonlast hebben die veel hoger is dan het forfait, waardoor een alimentatie wordt becijferd, die eigenlijk niet kan worden betaald.

Afgelopen jaren werd, uiteraard op uitzonderingssituaties na, veelal vastgehouden aan dat forfait. Met de uitspraak van De Hoge Raad van 16 april 2021, zal daar naar verwachting verandering  in komen. De Hoge Raad  oordeelde dat het hanteren van een forfaitaire woonlast in beginsel niet strijd is met de wettelijke maatstaven. Echter, wanneer de ouders niet geheel in de becijferde behoefte van de kinderen kunnen verzien en de werkelijke woonlasten “duurzaam aanmerkelijk lager zijn” dan de forfaitaire woonlast, dient de rechter volgends de Hoge Raad juist uit te gaan van de werkelijke woonlasten, indien die leiden tot een hogere kinderalimentatie. Wanneer de rechter in zo’n geval niet rekent met de werkelijke woonlasten, moet hij motiveren, waarom niet.

Deze uitspraak maakt, dat, zeker wanneer er sprake is van een te lage draagkracht om de volledige behoefte van de kinderen te voldoen, toch weer, zoals dat ook voor 1 april 2013 het geval is, moet worden gekeken naar de daadwerkelijke woonlasten van de ouders. Bij lage woonlasten van de alimentatieplichtige, zal dat veelal tot een hogere kinderalimentatie leiden.

Heeft u vragen over kinder- en/of partneralimentatie, neemt u dan contact op.

Als specialist op het gebied van personen- en familierecht recht zal ik u graag willen adviseren en ondersteunen. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.