Deze blog is geschreven door onze stagiaire Iris Teunesen.

Vanaf 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning 

Per 1 januari 2023 zijn de regels omtrent de aanvang van het gezamenlijk gezag bij ongehuwden of niet-geregistreerde partners veranderd. Wat ouderlijk gezag precies is, welke veranderingen er zijn doorgevoerd en wat dit voor u betekent, leest u in deze blog.

Het ouderlijk gezag houdt in dat de juridische ouder verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding van het kind. Als men getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft en tijdens  deze relatie wordt een kind geboren, dan hebben de ouders automatisch samen het gezag over het kind. In geval van partners die niet gehuwd of geen geregistreerd partner zijn, is dit niet het geval.

Vóór 1 januari 2023 moesten beide ouders, indien zij niet getrouwd of geen geregistreerd partner waren, het kind erkennen en het gezag voor de vader of de moeder uit wie het kind niet geboren is, zelf aanvragen door middel van een aantekening in het gezagsregister. Het komt regelmatig voor dat ouders (ten tijde van de relatie) hiervan niet op de hoogte waren, dit simpelweg vergaten of niet nodig vonden. Bij het uiteengaan van de ouders leidde dat vaak tot problemen tussen de ouders, waarna het verzoek tot gezamenlijk gezag aan de rechtbank moest worden voorgelegd. Mede om dergelijke geschillen te voorkomen, is nieuwe wetgeving ontwikkeld.

Het uitgangpunt van de wetgever is dat ouders gezamenlijk met het gezag over het kind zijn belast, maar in de praktijk is dat vaak niet het geval en kan dat tot problemen leiden. Door de nieuwe wetgeving wordt de erkennende ouder automatisch mede met het gezag over het kind belast. Hier moet wel een kanttekening bij worden geplaatst: deze nieuwe wetgeving werkt niet met terugwerkende kracht. Dit betekent dat deze wetgeving niet geldt voor kinderen die vóór 1 januari 2023 erkend zijn. Ook voor het kind waarvan de vrucht in 2022 erkend is, maar geboren wordt in 2023, geldt deze nieuwe wetgeving niet. Ook dient men zich er van bewust te zijn dat wanneer erkenning door vervangende toestemming van de rechtbank mogelijk is gemaakt, er ook niet automatisch sprake is van gezamenlijk gezag.

Mocht de erkenner niet mede met het gezag willen worden belast, dan is dat nog steeds mogelijk. Er dient dan bij de erkenning een verklaring af te worden gelegd dat de erkenner niet belast wordt met het ouderlijk gezag.

Kortgezegd heeft de wetgever het voor ouders wat eenvoudiger willen maken om als niet-gehuwden of niet-geregistreerde partners toch samen het gezag over een kind uit te oefenen. Desondanks kunnen nog wel geschillen ontstaan, bijvoorbeeld omdat de toestemming voor erkenning niet wordt verleend.

Heeft u vragen over erkenning, het ouderlijk gezag of over andere familierechtelijke onderwerpen?  Neem dan contact op met een van onze advocaten via 0412-614 464.