HELP, MIJN KWEKERIJ IS OPGEROLD. EN WAT NU? (3)

Beëindiging huurovereenkomst

Als de inval van de politie niet heeft plaats gevonden in een koopwoning maar in een huurwoning, dan is de kans groot dat je niet alleen te maken gaat krijgen met een strafrechtelijk onderzoek en een voornemen tot sluiting van de woning door de burgemeester maar dat je ook een brief zult ontvangen van de verhuurder. In deze brief zal de verhuurder aandringen op het beëindigen van de huurovereenkomst.

Normaal gesproken kan een huurovereenkomst die ziet op woonruimte alleen door de kantonrechter worden ontbonden. De ontbinding van de overeenkomst betekent het einde van de huurovereenkomst. Als er echter sprake is van een sluiting van de woning door de burgemeester, dan biedt de wet verhuurders de mogelijkheid om de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Dit gebeurt dan door middel van een brief. Ontvang je zo’n brief, dan is verstandig meteen contact op te nemen met een huurrecht advocaat om te kijken of het nog mogelijk is de beëindiging van de huurovereenkomst tegen te houden.

Kantonrechter

Het is ook mogelijk dat er na een drugsvondst in een huurwoning geen burgemeesterssluiting plaatsvindt. In zo’n geval kan het toch voorkomen dat de verhuurder de huurovereenkomst wil beëindigen. Verhuurders, en zeker woningcorporaties, hanteren namelijk vaak een zero tolerance beleid op het gebied van drugs. Om in dit geval de huurovereenkomst ontbonden te krijgen, zal de verhuurder naar de kantonrechter moeten stappen. Vaak zie je dat verhuurders dit proberen te voorkomen door eerst een brief te sturen aan de waarin ze er bij de huurder op aandringen dat de huurder de huurovereenkomst opzegt of instemt met een beëindiging van de huurovereenkomst.

Zorg dat je je in zulke gevallen goed laat voorlichten en ga zeker niet te snel tot opzegging of instemming met een beëindiging van de huurovereenkomst over.

Heb je van de verhuurder een brief ontvangen voor beëindiging of opzegging van de huurovereenkomst? Neem dan zo snel mogelijk contact op via 0412 – 614464 en laat onze advocaten u adviseren.

Kristen Megens - van Mierlo

Als specialist op het gebied van huurrecht zal ik u graag willen adviseren en ondersteunen. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.