Het intrekken van een aangifte

”Zodra jij je weer normaal gedraagt, trek ik de aangifte in!”. Met enige regelmaat hoor ik deze woorden (of woorden van gelijke strekking) in mijn praktijk. Ouders zijn met elkaar verwikkeld in een juridische strijd en gunnen elkaar zo min mogelijk contact met de kinderen. De strijd tussen de ouders loopt zo uit de hand, dat er aangifte bij de politie volgt. De consequenties van het doen van aangifte (met name voor de kinderen), overzien zij vaak niet.

Wanneer de politie betrokken raakt bij een gezin met kinderen en de politie maakt zich zorgen over de veiligheid van de kinderen, dan doet de politie een zorgmelding bij Veilig Thuis. Veilig Thuis gaat vervolgens beoordelen of de vermoedens van de zorgen over de veiligheid terecht zijn en zo ja, welke stappen noodzakelijk zijn om de veiligheid van de kinderen weer te kunnen waarborgen. Deze vervolgstappen kunnen inhouden dat er vrijwillige hulpverlening komt, maar ook dat de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld. In de ergste gevallen kan dit zelfs leiden tot een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing van het kind.

Het komt ook met regelmaat voor dat wordt geconcludeerd dat er geen veiligheidszorgen zijn en dat de aangifte lijkt te zijn voortgekomen uit ex-partnerproblematiek. Een relatief simpele ruzie waarbij enkel (over en weer) is gescholden, wordt uit zijn verband gerukt en leidt tot het doen van aangifte van bijvoorbeeld (psychische) mishandeling. Niet alleen de relatie tussen de ouders zal met het doen van een aangifte waarschijnlijk enorm verslechteren, maar uiteindelijk zullen juist de kinderen de dupe zijn van de strijd tussen de ouders. Behalve dat de kinderen mogelijk getuige zijn geweest van de ruzie tussen de ouders, worden zij ook nog eens geconfronteerd met de aanwezigheid van de politie en soms zelfs de aanhouding van een van de ouders. Wanneer de rust is teruggekeerd en de ouders weer (digitaal) contact met elkaar hebben, wordt regelmatig door de ene ouder aangegeven dat de aangifte zal worden ingetrokken, zolang de andere ouder zich maar aan de door de ene ouder gestelde voorwaarden houdt.

Anders dan men vaak denkt, is het niet mogelijk om een aangifte in te trekken. Het is dan inmiddels uit handen gegeven en het is aan het Openbaar Ministerie of dat de ouder tegen wie aangifte is gedaan, zal worden vervolgd of niet. Mocht de aangever in een later stadium de aangifte willen intrekken, dan is dat niet meer mogelijk. Wel is het mogelijk om gemotiveerd een brief te schrijven aan het Openbaar Ministerie, waarin wordt aangegeven waarom hij of zij niet langer achter deze aangifte staat. Ook in dat geval zal het Openbaar Ministerie een beslissing nemen, maar in beginsel blijft strafrechtelijke vervolging het uitgangspunt. Denk dus goed na over de consequenties voordat u (wellicht enkel uit emotie) aangifte tegen uw ex-partner doet en zoek naar alternatieven om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Klachtdelicten

Opgemerkt wordt dat klachtdelicten op grond van artikel 67 Sr. wél binnen 8 dagen kunnen worden ingetrokken. Dit kunt u doen door het versturen van een brief naar de Officier van Justitie. Mocht u uw klacht intrekken, dan zal er geen vervolging plaatsvinden.

Bent u op dit moment verwikkeld in een strijd met uw ex-partner over de zorg voor de kinderen of is er aangifte tegen u gedaan? Neem dan contact op met een van onze advocaten via 0412-614 464.

Als specialist op het gebied van personen- en familierecht zal ik u graag willen adviseren en ondersteunen. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.