Het jaarlijkse indexeringspercentage voor de alimentatie is bekend. Wat betekent dit voor u?

Elke 1e januari van het nieuwe jaar, wordt de bijdrage in de kosten van het levensonderhoud (ofwel alimentatie) met een klein percentage verhoogd. Betaalt of ontvangt u kinder- en/of partneralimentatie, houd er dan rekening mee dat dit bedrag met ingang van 1 januari 2021 met 3% wordt verhoogd.

De indexering van de alimentatie is wettelijk geregeld. Hiervan kan bij partneralimentatie slechts worden afgeweken, wanneer daarover afspraken zijn vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Heeft u geen afspraken gemaakt, dan dient het bedrag jaarlijks conform het door de overheid vastgestelde percentage te worden verhoogd.

Houd er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor de jaarlijkse indexering. Dit gebeurt namelijk niet automatisch. Schrijf dit jaarlijks in uw agenda als geheugensteuntje en herinner de andere partij aan de indexering, zodat het juiste bedrag wordt betaald. U dient het nieuwe bedrag zelf te berekenen. Dit kan heel gemakkelijk via de website van het LBIO of van de vFAS.

Wanneer indexering in het verleden niet betaald is, kan die nog tot 5 jaar teruggevorderd worden.

Voorkom problemen en onderneem tijdig actie! Bel naar 0412-614464 en vraag naar een van onze specialisten.

Graag adviseer en ondersteun ik u verder op het gebied van personen- en familierecht. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.