Indexering alimentatie 2024

Jaarlijks moeten de kinder- en partneralimentatie met een bepaald percentage worden geïndexeerd. Wettelijk is vastgelegd dat het percentage voor de indexering gelijk is aan het gemiddelde percentage waarmee de lonen in Nederland zijn gestegen.

Doel hiervan is dat wordt voorkomen dat de alimentatiegerechtigde ieder jaar om wijziging van de alimentatie moet vragen in verband met inflatie.

Per 1 januari 2024 moeten zowel de kinder- als de partneralimentatie worden verhoogd met 6,2%.

Het bedrag na indexering moet je zelf berekenen en de alimentatieplichtige moet dit uit eigen beweging of op verzoek van de alimentatiegerechtigde betalen. Als de indexering niet betaald wordt, kan dat na enige jaren leiden tot een forse achterstand. De indexering kan tot 5 jaar teruggevorderd  worden.

Wil je berekenen hoe hoog de door jou te betalen of te ontvangen alimentatie na indexering is? Je kunt dit uitrekenen via www.verder-online.nl.

Vragen? Neem dan contact op met een van onze specialisten via 0412-614 464.