Indexering alimentatie

Vergeet niet om de kinder- en partneralimentatie te indexeren. Het percentage waarmee de alimentatie per 1 januari 2022 is verhoogd, bedraagt 1,9%. Partijen dienen de nieuwe alimentatie zelf te berekenen. Dat kan via https://www.lbio.nl/indexering-alimentatie/.

De indexering van kinderalimentatie is vastgelegd in de wet en kan niet worden uitgesloten door afspraken tussen de ouders. Dit is wel het geval voor partneralimentatie.

Wanneer de alimentatieplichtige de indexering niet betaalt, kan de alimentatiegerechtigde het LBIO of een deurwaarder inschakelen. De indexering kan met terugwerkende kracht tot 5 jaar worden teruggevorderd. Voorkom problemen en betaal tijdig!

Mocht u vragen hebben over alimentatie en de indexering, neem dan contact op met een van onze specialisten via 0412-614 464.