Mediation

Wanneer sprake is van een geschil, denken mensen vaak direct aan een juridische procedure. Steeds vaker worden geschillen echter opgelost door middel van Mediation. Op het gebeid van familierecht, maar ook op het gebied van erfrecht en arbeidsrecht kan mediation effektief ingezet worden. Partijen worden door een mediator in staat gesteld om zelf oplossingen te vinden voor de problemen die zij ervaren. De advocaten-mediators of scheidingsbemiddelaars van Liebrand Ruijs advocaten hebben kennis van het recht en kunnen op grond daarvan partijen waar nodig informeren en hen daardoor in staat stellen een resultaat te bereiken waar beiden zich mee kunnen verenigen. De mediator/scheidingsbemiddelaar zal zich neutraal opstellen.