Mediator kiezen? Goedkoop is soms duurkoop!

Ze klinken zo aanlokkelijk, die advertenties van allerlei mediators, die zeggen dat zij voor een vast en laag bedrag de hele (echt)scheiding regelen. Vaak wordt daar dan ook nog bij vermeld, dat het allemaal heel snel kan. Voor een vast en relatief laag bedrag, ook nog snel scheiden, wie wil dat nu niet?
Helaas wijst de praktijk anders uit. Regelmatig komen cliënten bij ons, die via zo’n mediator gescheiden zijn. Na verloop van tijd ontstaan tussen de ex-echtgenoten of ex-partners alsnog geschillen. Op dat moment blijkt dan, dat zo’n mediator alles niet helemaal goed heeft uitgelegd, dat afspraken niet goed op papier staan, of dat bepaalde zaken vergeten, of gewoon maar helemaal weggelaten zijn. De ex-echtgenoten raken dan opnieuw of alsnog in allerlei procedures verwikkeld. Dat kunnen procedures zijn over de kinderen, over alimentatie, of over de verdeling van de bezittingen van partijen.
Scheiden ex-partners die in een (echt)scheiding verwikkeld zijn, krijgen te maken met allerlei emoties. Juist in die tijd is het heel belangrijk, dat voldoende tijd wordt genomen voor een scheidingstraject.
Op de mediator die scheidende ex-partners bijstaat, rust de plicht, deze ex-partners juist en volledig te informeren. Daarbij dienen alle onderwerpen aan bod te komen, zoals ook de fiscale aspecten van de scheiding en de pensioenen, die vaak vergeten worden. Ook wanneer partijen vertellen al afspraken te hebben gemaakt over een aantal onderwerpen, moeten zij geinformeerd worden over de manier waarop een rechter deze onderwerpen in hun geval zou benaderen.
De bedoeling is te komen tot een goed convenant, dat de afspraken bevat zoals partijen die bedoeld hadden en dat compleet is, zodat er eigenlijk geen geschilpunten meer kunnen ontstaan en de scheidende partners jaren met dat convenant vooruit kunnen. Pas als je weet waar je aan toe bent, kun je immers pas een fijne nieuwe start maken na de echtscheiding.
Wat de kosten betreft: op ons kantoor kunnen verschillende prijsafspraken worden gemaakt. Er wordt gewerkt op basis van uurtarief of er kan een zogeheten fixed-fee worden afgesproken.
Een advocaat-mediator hoeft ook niet altijd duurder te zijn. Omdat de mediators verbonden aan ons kantoor geregistreerd zijn als MfN-registermediator, kan – voor degenen met een inkomen en vermogen ons een bepaalde grens – een mediationtoevoeging worden aangevraagd. Hierdoor hoeft de cliënt die daarvoor in aanmerking komt, naast de kosten van griffierecht en uittreksels, enkel een eigen bijdrage te betalen, die eenmalig € 53,00 of € 105,00 bedraagt.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *