ONTRUIMINGEN TIJDENS DE CORONA CRISIS

Heel de wereld gaat gebukt onder een (dreigende) crisis als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Het virus domineert het nieuws, de zorg en de politiek. Er heerst mondiaal onrust, onzekerheid en angst. Diverse noodmaatregelen zijn ondertussen getroffen. Ook binnen het huurrecht houdt het corona-virus de gemoederen volop bezig.

Minister: niet ontruimen

De minister van Milieu en Wonen heeft gezamenlijk met een aantal verhuurdersorganisaties en brancheverenigingden (Aedes, IVBN, kences, Vastgoed Belang) een statement naar buiten gebracht: “Door de coronacrisis moet niemand op straat belanden”. Ze hebben daarom afgesproken in deze crisistijd geen woningen te (laten) ontruimen. Ook is er een spoedwet in de maak om tijdelijke huurovereenkomsten te verlengen.

Rechtbank: coulance

Hoewel de gerechten in Nederland sinds 17 maart jl. “op slot” zijn gegaan voor het publiek, gaat de rechtspraak achter de deuren van de gerechten door, zij het op een lager pitje. Zo heeft de kantonrechter van de Rechtbank Overijssel op 19 maart jl. uitspraak gedaan in een kort gedingprocedure over een ontruiming van een woning. Er was sprake van structurele en ernstige overlast door de huurder. Om deze reden wees de kantonrechter in kort geding de vordering tot ontruiming van de verhuurder toe met een ontruimingstermijn van veertien dagen. Daarbij deed de kantonrechter nog wel een dringend moreel appel op de verhuurder met de volgende overweging:

Eerst na de mondelinge behandeling zijn verregaande maatregelen in verband met de corona-crisis ingevoerd. Gelet daarop geeft de kantonrechter Sint Joseph (de verhuurder, toevoeging KM) in overweging om dit vonnis nog niet meteen ten uitvoer te leggen en te bezien of de overlastsituatie al dan niet blijft voortduren. De kantonrechter rekent op een coulante opstelling van Sint Joseph.”

Het beroep dat de kantonrechter op de verhuurder doet, sluit aan bij het statement van de minister. Ik verwacht dan ook dat de komende weken dit beroep op coulance van de verhuurders nog vaker ingeroepen zal gaan worden.

Kristen Megens - van Mierlo

Als specialist op het gebied van huurrecht zal ik u graag willen adviseren en ondersteunen. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.