Geschillenregeling

Liebrand Ruijs advocaten neemt deel aan de Geschillenregeling advocatuur. Dat betekent dat als er onenigheid is over de gedeclareerde kosten of de wijze waarop u bent bijgestaan, u uw klacht kunt neerleggen bij een onafhankelijke klachteninstantie. Liebrand Ruijs advocaten verstrekt informatie over deze geschillenregeling bij het eerste kennismakingsgesprek. Binnen kantoor is mr. K. Megens-Van Mierlo de klachtenfunctionaris. Klachten kunnen schriftelijk bij hem ingediend worden.