Geschillenregeling

Liebrand Ruijs advocaten neemt deel aan de Geschillenregeling advocatuur. Dat betekent dat als er onenigheid is over de gedeclareerde kosten of de wijze waarop u bent bijgestaan, u uw klacht kunt neerleggen bij een onafhankelijke klachteninstantie. Liebrand Ruijs advocaten verstrekt informatie over deze geschillenregeling bij het eerste kennismakingsgesprek. Binnen kantoor is mr. W.J. Liebrand de klachtenfunctionaris. Klachten kunnen schriftelijk bij hem ingediend worden.