Legal notice

Liebrand Ruijs advocaten is gevestigd aan de Ridderhof 94 in Oss.

Het kantoor voert als handelsnaam “Liebrand Ruijs advocaten”.

Het kantoor betreft een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en rechtspersonen die onder gemeenschappelijke naam,  maar ieder voor eigen rekening en risico, praktijk voeren met uitgesloten onderlinge aansprakelijkheid.

KvK-nummer:  53964195

Beroepsorganisatie en -regels

Onze advocaten zijn ingeschreven bij hun (publiekrechtelijke) beroepsorganisatie: Nederlandse Orde van Advocaten

Op de website van deze organisatie zijn ook de wettelijke voorschriften en gedragsregels te vinden waaraan advocaten zich moeten houden.

Cliëntidentificatie

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) zijn advocaten (en notarissen) verplicht in bepaalde gevallen de identiteit van cliënten te verifiëren, voordat zij een opdracht kunnen aanvaarden en moeten zij ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland). Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Bureau Financieel Toezicht, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie of de Nederlandse Orde van Advocaten.