Aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Schade, ongelukken, medische fouten… Het komt nogal eens voor dat u iemand aansprakelijk stelt voor een ‘fout’. En het kan ook voorkomen dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld. Dan moet er snel een specialist op het gebied van aansprakelijkheid worden ingeschakeld.

Arbeidsrecht

Zowel werkgevers als werknemers worden door onze advocaten bijgestaan op het gebied van arbeidsrecht. Daarbij kunt u onder meer denken aan ontslagrecht (waaronder ontslag op staande voet), re-integratie bij ziekte, concurrentiebedingen, het redigeren van arbeidscontracten en arbeidsreglementen.

Bestuursrecht

Bestuursrecht regelt de rechtsverhouding tussen overheid en burgers en geschillen die ontstaan naar aanleiding van genomen besluiten. Liebrand Ruijs advocaten adviseert over deze besluiten en waar nodig wordt er geprocedeerd tegen de overheid.

Compliance in de zorg

Voldoen aan wet- en regelgeving is een verplichting en noodzaak voor zorginstellingen.  Van kwaliteitseisen tot brandveiligheid van privacy tot contracteisen van de zorgverzekeraar. Het houdt echter niet op bij wet- en regelgeving alleen: bewustwording, integriteit en bovenal het kunnen verantwoorden van keuzes aan cliënten, toezichthouders en andere stakeholders.

Contractenrecht

Iedere ondernemer heeft te maken met de nodige contracten. Er worden afspraken gemaakt met leveranciers, klanten, handels- en zakenpartners. Vaak lijken afspraken op het eerste oog duidelijk maar ontstaat er na verloop van tijd toch een geschil.

Huurrecht

Het huurrecht lijkt zo eenvoudig: een ruimte wordt in gebruik gegeven tegen een afgesproken prijs. In de praktijk blijken huurcontracten toch vaak tot de nodige geschillen te leiden. Niet alleen met betrekking tot wat voor een ruimte er precies wordt verhuurd maar ook met betrekking tot een gewenste wijziging van prijs of een huurder die niet uit zichzelf wil vertrekken.

Internationaal- en Europees recht

Zaken doen over de grens; wonen, werken, kopen en reizen in het buitenland: hierop is het internationaal recht van toepassing. En binnen de EU geldt het recht van de Unie, ook in Nederland zelf.  Liebrand Ruijs advocaten adviseert, begeleid in binnen- en buitenland en procedeert waar nodig binnen Nederland.

Mediation

Wanneer sprake is van een geschil, denken mensen vaak direct aan een juridische procedure. Steeds vaker worden geschillen echter opgelost door middel van Mediation. Op het gebeid van familierecht, maar ook op het gebied van erfrecht en arbeidsrecht kan mediation effectief ingezet worden.

Ondernemingsrecht

Ondernemers hebben vrijwel dagelijks met juridische zaken te maken. Denk aan het op orde hebben van de algemene voorwaarden van het bedrijf, arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, incasso’s, geschillen tussen aandeelhouders of met het bestuur van een onderneming.

Personen- en familierecht

De familierecht advocaten van Liebrand Ruijs hebben ruime ervaring als advocaat en mediator op het gebied van personen- en familierecht, waaronder echtscheidingen, kinder- en partneralimentatie, gezag, omgangsregelingen en pensioenen. Twee van hen zijn gespecialiseerd als lid van de VFAS en MFN.

Strafrecht

Op allerlei manieren kunt u met het strafrecht te maken krijgen: U krijgt een dagvaarding om voor de rechtbank te verschijnen, uw rijbewijs is in beslag genomen, u wordt het slachtoffer van een strafbaar feit of u wordt door de rechtbank als getuige opgeroepen. De advocaten van Liebrand Ruijs zijn erin gespecialiseerd om u in strafzaken juridische bijstand te verlenen.