Steun voor verplichte bedenktijd abortus

De huidige wetgeving kent een verplichte termijn van vijf dagen voordat een zwangerschap mag worden afgebroken. Paternalistisch, betuttelend, onnodig en bovendien moet een vrouw kunnen beslissen over haar eigen baarmoeder; zo werd door onder meer D66, GroenLinks en Volt aangegeven. De abortuswet trad in 1984 in werking en bijna 40 jaar later wordt er voor het eerst iets gewijzigd.

Wanneer een vrouw abortus overweegt (of deze keuze al heeft gemaakt), vindt een gesprek met een huisarts of een arts van een abortuskliniek plaats. Tijdens zo’n gesprek voorziet de arts de vrouw van informatie en maakt bovendien een inschatting of de wens om de zwangerschap af te breken vrijwillig en weloverwogen is. Volgens de wet moet de vrouw na het gesprek nog verplicht vijf dagen wachten met het laten uitvoeren van de abortus.

Diverse politieke partijen menen dat een verplichte bedenktijd niet meer van deze tijd is. Vrouwen hebben vaak al nagedacht over een abortus voordat het eerste gesprek met de arts plaatsvindt en zij kunnen prima in overleg met de arts bepalen hoelang de bedenktermijn is of zou moeten zijn. Toch kent een afschaffing van de bedenktermijn ook weerstand. De meer conservatieve partijen menen dat een bedenktijd er juist voor zorgt dat vrouwen zorgvuldig nadenken over de beslissing om de zwangerschap af te breken. Met name voor kwetsbare vrouwen die onder druk worden gezet door hun omgeving of sociaaleconomische problemen hebben, is de bedenktijd erg belangrijk.

Al in februari 2022 stemde de Tweede Kamer vóór het voorstel. In navolging van de Tweede Kamer stemde ook de Eerste Kamer recentelijk vóór het wetsvoorstel en dus vóór de afschaffing van de verplichte bedenktijd. Er wordt verwacht dat de wetswijziging in zal gaan op 1 januari 2023.

Als specialist op het gebied van personen- en familierecht zal ik u graag willen adviseren en ondersteunen. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.