VACCINATIE TEGEN COVID-19: WAT ALS OUDERS HET NIET EENS ZIJN?

Nu ook minderjarigen vanaf 12 jaar oud zich kunnen laten vaccineren tegen Covid-19, ontstaan meningsverschillen tussen ouders over de vraag of hun kinderen wel of niet moeten worden gevaccineerd. Wanneer ouders gezamenlijk met het gezag over de minderjarige zijn belast, moeten zij in beginsel beiden toestemming voor een vaccinatie geven. Wanneer de ouders het niet met elkaar eens zijn, kan de kwestie aan de rechter worden voorgelegd. Die moet dan, in plaats van de ouders, beslissen of de minderjarige wel of niet mag worden gevaccineerd.

Ik heb een zaak voorbij zien komen waarbij een 12-jarige zelf een brief schreef aan de rechter, waarbij hij vroeg om vervangende toestemming voor een vaccinatie tegen Covid-19. Het schrijven van een brief aan de rechter door een minderjarige wordt de informele rechtsingang genoemd. Ook is er een uitspraak in kort geding beschikbaar, waarin spoedeisend belang werd gesteld, omdat de kinderen al eenmaal gevaccineerd waren. Er is ook een zaak bekend, waarin men het verzoek in een bodemprocedure heeft gedaan. Kiest men ervoor om een beslissing in een bodemprocedure af te wachten, dan kan een beslissing over het al dan niet mogen vaccineren, langer op zich laten wachten

In alle drie de uitspraken gaf de rechtbank vervangende toestemming voor de vaccinatie. De behandeld rechter in die zaken verwijst telkens naar het advies van de Gezondheidsraad over de vaccinatie van adolescenten. Kort gezegd blijkt uit het advies dat de Gezondheidsraad vindt dat de voordelen van een vaccinatie groter zijn dan het risico op bijwerkingen. In alle gevallen laat de rechter ook meewegen, dat het kind of de kinderen zelf graag een vaccinatie wilde(n) en dat een vaccin onbezorgder contact met (zieke) familieleden mogelijk maakt, met een kleiner risico dat familielid te besmetten.

In alle drie de gevallen gaf de rechter dus vervangende toestemming, zodat de kinderen zich alsnog konden laten vaccineren.

Mocht u vervangende toestemming nodig hebben, neemt u dan contact op met ons kantoor.

Als specialist op het gebied van personen- en familierecht recht zal ik u graag willen adviseren en ondersteunen. Wilt u graag meer weten over mijn achtergrond als advocaat dan vind u hier mijn persoonlijke pagina.